Redo att börja?
1.
Du har 20 minuter på dig att besvara de 20 frågorna.
2.
Testet behandlar olika teman: analysförmåga, logik, visuell perception osv.
3.
Du behöver bara klicka på det svar du väljer bland de olika påståendena.