Έτοιμος/η να ξεκινήσετε;
1.
Έχετε στη διάθεσή σας 20 λεπτά για να απαντήσετε σε 20 ερωτήσεις.
2.
Το τεστ διαρθρώνεται γύρω ποικίλες θεματικές: αναλυτική σκέψη, λογική, οπτική αντίληψη, κ.λπ.
3.
Απλά κάντε κλικ στην απάντηση που θα επιλέξετε από τις διάφορες προτάσεις.